Günümüzde sağlık ve güçlü bir iç savunma sistemi her zamankinden daha önemli. Koruyucu giysiler ve ilaçlar ancak akut koşullarda rol oynarken, dengeli beslenme ve dikkatli besin seçimi iç savunma sistemimizi sürdürülebilir bir şekilde desteklemektedir.

İç savunma sistemimiz, hamilelikten, bebeklik, çocukluk ve yaşlılık dahil yetişkinliğe kadar yaşamımızın tüm evrelerinde seçici besinler ve faydalı bağırsak mikroorganizmaları ile desteklenebilir. Günlük gıda seçimlerimizdeki küçük değişikliklerin vücudun patojenlere direnci ve daha fazlası üzerinde önemli bir etkisi olabilir.

Nasıl çalışır?
Bağışıklık sisteminin büyük bir kısmı kalın bağırsakta diğer bir deyişle bağırsaklarımızın alt ucunda bulunur. Bağırsağın bu bölümü, hem bağırsak içinde hem de bağırsak duvarının iç yüzeyinde yaşayan trilyonlarca mikroorganizmanın evidir. Bağırsağı, içinde yemek artıkları, dışkı ve mikroflora biyokütlesi için odası olan bir çelik boru olarak düşünün. Çevredeki çelik, içeriden dışarıyı ve dışarıdan içeriyi koruyan bağırsak duvarı yapısını simgelemektedir. Kalın bağırsaktaki bağışıklık sisteminin hücreleri ve orada yaşayan mikroflora, bir insanın iç savunma gücü olarak birbirine bağlıdır.

Bağışıklık sistemimiz iyi bakterilerle desteklenir - ve bağırsak içindeki iyi bakterilerin büyümesi nasıl teşvik edilir: onlara tercih ettikleri besini verin - prebiyotikler!

Mikroorganizma popülasyonlarının ayrıntılı bileşimi birçok faktörden etkilenir. Bununla birlikte, doğal olarak kalın bağırsakta yaşayan faydalı bakterilerin büyümesini desteklemenin kolay bir yolu vardır. Bu kolay yol, her gün, bileşenler listesinde inülin ve oligofruktoz olarak da bilinen hindiba kökü liflerini tüketmektir. Hindiba kökü lifleri, yararlı Bifidobakterilerin tercih ettiği besindir. Tercih ettikleri besinleri aldıklarında çoğalırlar ve büyürler; faydayı da beraberlerinde getirirler. Bifidobakterilerin hindiba kökü lifi ile seçici büyümesi gönüllü insanlarla yapılan 40'tan fazla çalışmada ispat edilmiştir. Bifidobakterilerdeki bu artışla ilgili sağlık yararları, diğerlerinin yanı sıra, haftalık dışkı sıklığında bir artış (BENEO GmbH ve onun hindiba kökü lifi inulin için verilen AB onaylı bir sağlık beyanı ile resmileşmiş çalışma) enflamasyona karşı koymaya yardımcı olan etkilerin dahil olduğu gelişmiş bağışıklıktır (resmileşmiş ve ortaya çıkan teknik). Hindiba kökü lifleri klinik olarak kanıtlanmış prebiyotiklerdir.

Bilim konuşsun - hindiba kökü lif kanıtlarından bazıları;

Yakın zamanda Macaristan'da 200'den fazla anaokulu çocuğuyla yapılan geniş bir randomize kontrol çalışmasında, bağışıklık sisteminde iyileşme görülmüştür. Kış mevsiminde bir doktor tarafından teşhis edilen ateşli enfeksiyon geçiren hasta sayısının 24 hafta boyunca günde 6 gr hindiba kökü lifi alımı ile önemli ölçüde azaldığı görülmüştür. Bifidobakteri miktarı önemli ölçüde artmıştır. Araştırmacılar ayrıca antibiyotik tedavisinin gerekli olduğu vakalara da baktılar. Antibiyotik tedavisinin yan etki olarak bağırsak mikroflorasına zarar verdiği bilinmektedir. İlginç bir şekilde, prebiyotik takviyesi, antibiyotik kaynaklı rahatsızlıkları hafifletti, Bifidobakteri sayıca daha yüksek kaldı. Lewis ve diğerleri (2005) Clostridium difficile kaynaklı ishal nedeniyle hastaneye yatırılan 142 yaşlı hastada yüksek kaliteli bir çalışma gerçekleştirmiştir. Hastalara 30 gün boyunca 12 g / gün oligofruktoz veya kontrol grubu olarak 12 g / gün sukroz verildi. İshal nüksleri, kontrol grubunda oligofruktoz grubuna göre daha yaygın olduğu görüldü ve bu nedenle kontrol grubu hastaları daha uzun süre hastanede yattı. Diğer çalışmalarda, bağışıklık tepkisinin boyutları aşılama denemeleri ile incelenmiş ve bazı gelişmeler gösterilmiştir. Burada bahsedemeyecek kadar çok sayıda çalışma mevcuttur.  

Emzirilen bebeklerin mikroflorasında Bifidobacteria baskındır. İnsan sütünde doğal olarak oluşan prebiyotikler, Bifidobakteri büyümesini uyarır ve doğumda tam olarak gelişmemiş olan bağırsak ve bağışıklık sisteminin gelişimini olumlu etkiler. İnülin ve oligofruktoz, bebeklerde ve küçük çocuklarda Bifidobakteri gelişimini destekler. Sistematik bir gözden geçirme ve meta-analiz, 0-24 aylık çocuklarda akut bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde prebiyotiklerin etkinliğini değerlendirdi ve kontrol grubuna kıyasla prebiyotik grupta antibiyotik tedavisi gerektiren enfeksiyon sayısında istatistiksel olarak önemli bir azalma buldu. Araştırmacılar, o yaş grubunda “Mevcut çalışmalar prebiyotiklerin genel enfeksiyon oranını azaltmada etkili olabileceğini göstermektedir” sonucuna varmıştır.

Buna bütünsel olarak baktığınızda - doğanın olayları nasıl gerçekleştirdiği şaşırtıcı değil mi?
İnulin ve oligofruktoz, hindiba kökünden Belçika veya Şili'deki tarlalardan sıcak su ekstraksiyonu ile elde edilir. Tüketildikten sonra inulin ve oligofruktoz parçalanmadan kalın bağırsağa ulaşır.

Kalın bağırsakta bulunan inülin ve oligofruktoz, yararlı bakteriler yani Bifidobakteriler için tercih edilen besindir. Böylelikle Bifidobakterilerin sayıları artar, seçici olarak büyürler.

Bifidobakteriler patojenlerle savaşmaya yardımcı olur. Hindiba kökü liflerini besin olarak kullanmak için parçalarlar ve  iç savunma mekanizmalarını destekleyen metabolitler üretirler.  Ayrıca,düzenli bağırsak hareketlerini,  bağırsak duvarının güçlü bariyer fonksiyonunu (sızıntılı bağırsak durumundan kaçınmak için ) destekleyerek sindirim sağlığını düzenler ve sağlıklı hissetmeye yardımcı olur.

BENEO Yasal Düzenlemeler ve Beslenme İletişimi Başkan Yardımcısı Anke Sentko, konuyla ilgili olarak şunları ifade ediyor;

“İç savunma sistemi görünmez kişisel korumamızdır. Güvenli ve sağlıklı kalmak için ona iyi bakmalıyız – bu durum, Covid-19 salgı nedeniyle karşılaşılan zorlu zamanların ötesinde, akılda tutulması gereken bir gerçektir. İç savunma sistemi bağışıklık sistemini, iyi işleyen bir bağırsak bariyeri ve dengeli bir mikroflorayı içerir. Bunların hepsi birbirine bağlıdır ve kolonda (kalın bağırsak) bulunur. Prebiyotikler, Bifidobakteri gibi iyi bakterilerin gelişimini teşvik eder ve patojenlerle savaşmasına yardımcı olmak için iç savunma sistemimizi güçlendirir. Hindiba kökü lifleri inulin ve oligofruktoz, klinik olarak kanıtlanmış prebiyotiklerdir. Günde sadece 5 gram inülin veya oligofruktoz tüketimi ile Bifidobakteriler önemli ölçüde artar ve bu da iç savunma sistemimizi iyi durumda tutmaya yardımcı olurken sindirim sağlığımızı ve genel iyi hissetme halimizi destekler. ”

BENEO ve bileşenleri hakkında daha fazla bilgi için;  www.beneo.com ve www.beneonews.com 

Twitter: @_BENEO   LinkedIn: www.linkedin.com/company/beneo   ziyaret edilebilir.