Tüketiciler, sindirim sistemlerinin sağlığına giderek daha fazla dikkat eder hale geldiler, Avrupa'daki tüketicilerin üçte ikisinden fazlası sindirim sağlığının onlar için çok önemli olduğunu söylüyor . Sindirim sağlığının önemi anlaşıldıkça, tüketiciler artık sağlıklı bir bağırsağın genel olarak kendilerini daha iyi hissetmeleri üzerindeki etkisinin farkına varıyor. İçsel sağlığın olumlu sağlık etkileri üzerine artan ilgi ise üreticilere, yenilikçi ürünlerle bu eğilimden faydalanma fırsatı sunuyor. BENEO Fonksiyonel Liflerden Sorumlu Ürün Müdürü Katrien Lambeens, sindirim sağlığının içsel sağlık üzerinde oynadığı role vurgu yaparak, üreticilere 'tüketicilerin iyi hissetmelerini' sağlayan gıdalar sunmalarına yardımcı olabilecek fonksiyonel bileşenleri anlatıyor;
 
Bağırsaklarınla iyi geçin 
Kişisel içgüdülerimize veya içten gelen sezgilerimize atıfta bulunmak için gündelik dilde  sık sık “içgüdüsel duygu” ifadesini kullanırız. Geçmişte, bu sözün kökeni ya da anlamı birçok kişi tarafından çok az dikkate alınmış olsa da, günümüzde daha fazla tüketici bağırsakları ve genel sağlıkları arasındaki içsel bağlantıyla ilgileniyor. Özellikle dengeli bir mikrobiyomun tüm vücudu olumlu yönde etkileyebileceğini anlamaya başlıyor. Yapılan araştırmalar Avrupa'daki tüketicilerin % 63'ünün sindirim sağlığının fiziksel sağlıklarında çok önemli bir rol oynadığını fark ettiklerini, % 57'sinin sindirim sistemi sağlığının genel ruh halleriyle bağlantılı olduğunu düşündüklerini gösteriyor  . 
 
Ancak, sindirim sistemi içsel sağlığımıza tam olarak nasıl katkıda bulunuyor?
Diyet lifleri sindirilmez ve zarar görmeden kalın bağırsağa ulaşır. Bununla birlikte, bakteriler tarafından fermente edilebilen lifler vardır. Bu fermantasyon, kısa zincirli yağ asitleri, diğer metabolitler ve bazı vitaminlerin üretimine yol açar. Prebiyotik adı verilen bu fermente edilebilir liflerin sınırlı bir kısmı, özellikle bağırsak kanalında doğal olarak bulunan ve optimal gelişimlerini sağlayan yararlı bakterileri besler (Bifidobakteriler ve laktik asit bakterileri). Bu yararlı bakterilerin büyümesini desteklemek, dengeli ve sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotasının oluşumuna katkıda bulunur. Bilim, bu prebiyotik fermantasyon yoluyla elde edilen kısa zincirli yağ asitlerinin beyine ve diğer organlara  kan yoluyla doğrudan veya bağışıklık hücreleri, hormonal veya sinir sistemi uyarılarak haberci maddelerin salınması vasıtasıyla dolaylı olarak ulaşabildiğini göstermektedir . Sonuç olarak, bağırsak mikrobiyotası sindirim sağlığını, genel sağlığı ve bireyin içsel sağlığını etkileyebilir. 
 
Prebiyotikler - denendi, test edildi ve kanıtlandı
İnülin ve oligofruktoz, piyasada mevcut olan tek bitkisel prebiyotiklerdir ve bilimsel olarak kanıtlanmış mevcut sadece üç prebiyotikten ikisini oluşturur. Uluslararası Probiyotik ve Prebiyotik Bilim Derneği (ISAPP), fonksiyonel bileşenlerin üreticilerine prebiyotiklerin tanımı ve yararları hakkında açık bir rehberlik sunmaktadır. Bununla kalmayıp, özellikle tüketicilerin sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden giderek daha fazla haberdar oldukları bir zamanda, hangi liflerin prebiyotik özelliklerini gösterecek kadar yeterli niteliğe sahip olduklarını ve hangilerine önem verilmesi gerektiğini belirtir. Prebiyotik liflerin, sağlık üzerindeki göz ardı edilmemesi gereken  yararlarını doğrulayan ve gittikçe büyüyen bir araştırma kaynağı ve yüksek kaliteli bilimsel çalışmalar (150'den fazla) bulunmaktadır. 
 
Prebiyotik hindiba kökü lifleri; inulin ve oligofruktoz, daha iyi bir sindirim sistemi sağlığına ve içsel sağlığa aşağıda yer alan şekillerde katkıda bulunur:
1. Faydalı mikrobiyota büyümesinin teşvik edilmesi (Bifidobakteriler ve laktik asit bakterileri)
2. Bağırsak düzeninin iyileştirilmesi
3. Daha iyi bir yaşam kalitesinin sağlanması 
 
Destekleyici çok sayıda çalışmadan biri olan ve Micka ve ekibi tarafından  2017'de yayınlanan çalışma, BENEO'nun prebiyotik hindiba kökü lifi; Orafti İnülin'in® sindirim sağlığı ve yaşam kalitesi üzerinde spesifik etkilere sahip olduğunu gösterdi. Yapılan çalışmayla haftalık dışkı sıklığında normal aralıklarla belirgin bir artış sağlanarak kontrol gruba göre bağırsak düzenliliğinde iyileşme görüldü. Aynı zamanda, onaylanmış bir yaşam kalitesi anketi, memnuniyet oranlarının kontrole kıyasla inülin ile daha iyi olduğunu gösterdi.
 
Ayrıca, Vandeputte ve ekibi tarafından  gerçekleştirilen çalışma Orafti İnülin ® alımının, bağırsakta bulunan mikrobiyota bileşiminde, ilk kez gelişmiş düzenlilik ve iyi hissetmeyle doğrudan bağlantılı olabilecek seçici değişikliklere neden olduğunu doğrulamıştır. Çalışma için araştırmacılar, inulin fermantasyonunun etkisini incelemek için 'yeni nesil sıralama' olarak bilinen son derece karmaşık bir teknoloji kullandılar. Bu gelişmiş yöntem,  insan kolonik bakteri ekosisteminin tümünün değerlendirilmesine olanak sağlamıştır. 
 
Sonuçlar, inulin alımının seçici olarak üç bakteri cinsini değiştirdiğini göstermektedir: Bifidobacterium, Anaerostipes ve Bilophila. Her ikisi de 'iyi' bakteri olarak bilinen ve bir sağlık mikrobiyotasını destekleyen Bifidobacterium ve Anaerostipes bakterilerinin göreceli bolluğunu belirgin oranda artırmıştır. Orafti Inulin'in ® seçiciliği, gaz üretimi artışı ile doğrudan bağlantılı, zararlı bir cins olan Bilophila'nın önemli ölçüde azaldığı seviyelerle daha da kanıtlanmıştır. İnülin tüketimine bağlı gerçekleşen bu düşüş hem daha yumuşak dışkılarla hem de daha yüksek yaşam kalitesi seviyeleri ile bağlantılıdır. 
 
Bu yeni metodoloji kullanılarak, bağırsak mikrobiyotasının hindiba kökü lifi ile seçici olarak modülasyonu kanıtlanmıştır. Prebiyotik hindiba kökü lifi alımı üzerine bakteri miktarındaki değişiklik, gelişmiş bağırsak düzenliliği ve gelişmiş yaşam kalitesi arasında ilk kez ortaya konan bağlantı, sağlıklı bir bağırsak mikrobiyotasının genel sağlık ve içsel sağlık üzerinde oynadığı önemli rolün bir başka kanıtıdır. 
 
Prebiyotik hindiba kökü liflerini çevreleyen bu kanıt zenginliğini desteklemek için BENEO'nun ayrıca, Orafti® inülin için özel bir sağlık beyanı bulunmakta. Yürürlükteki AB Sağlık Beyanının 13.5 maddesine göre: “Hindiba inülini dışkı sıklığını artırarak normal bağırsak fonksiyonuna katkıda bulunur”. Bu beyan “Hindiba inülini sindirim sağlığını destekler”, “hindiba kökü lifi sağlıklı ve dengeli bir sindirim sistemini destekler” ve “prebiyotik lif içerir” gibi beyanları kapsayan   10.3 maddesi kapsamındaki genel sağlıkla ilgili beyanlarla birleştirilebilir.  
 
Sindirim sağlığı tüketicisi
Prebiyotikler lehine olan kanıtlar artmaya devam ettikçe, yiyecek ve içecek üreticileri, 'iyi hissetmek' iddiasını kullanan artan sayıda yeni ürün tanıtımları ile içsel sağlığı destekleyen ürünlere yönelik tüketici talebine şimdiden karşılık veriyor. Ancak hala, Avrupa tüketicilerinin üçte ikisinden fazlası  sindirim sağlığının onlar için çok önemli olduğunu teyit ediyor. Avrupalı tüketicilerin neredeyse yarısının bağırsak mikrobiyosuna oldukça ilgili olduğu, büyük bir pazar potansiyeli var  . 
 
Bu tüketicilerin kim olduğunu ve ne aradıklarını daha fazla anlamak, başarılı ürün geliştirmenin anahtarıdır. Bu görüşlerin bir araya getirilmesi için BENEO dünya çapında tüketici tutumlarını ve sindirim sistemi sağlığı için en önemli  tüketici hedef kitlelerini belirlemeye yönelik özellikle aşağıda yer alan 2 bölümde araştırmalar başlattı:
 
• Sindirim sağlığı ile ilgilenen tüketiciler - 3 Avrupalı tüketiciden 1'i, herhangi bir sindirim sorunu yaşamamasına rağmen sindirim sağlığının genel refahı üzerindeki etkisiyle ilgilenmektedir . Bu tüketiciler, iyileştirilmiş ruh hali, enerji ve kilo gibi, sağlıklı bir sindirim sistemi ile ilgili bütünsel yararların tadını çıkarmaya çalışıyorlar. 
 
• Sindirim çözümleri arayan tüketiciler - 5 Avrupalı tüketiciden 1'i sindirim sistemi ile ilgili sağlık sorunlarından etkilenmekte ve rahatsızlıklarını gidermek için aktif olarak bir çözüm arayışı içindeler . Sindirim sağlığı yardımlarına yönelik bu proaktif araştırma göz önüne alındığında, bu tüketicilerin yarısından fazlasının liflere ve prebiyotiklere karşı aşırı derecede veya çok ilgili oldukları görülmektedir. 
 
Yeni ürün geliştirme aşamasında araştırma ve planlama yaparken bu tüketici gruplarının dikkate alınması, yiyecek ve içecek üreticilerinin hedef kitleleri için en önemli odak noktalarını belirleme ve ihtiyaçları doğrultusunda yenilik yapmalarına yardımcı olacaktır. 
 
Kahvaltı - sindirim sağlığı için en önemli fırsat
Hindiba kökü liflerinin, kişinin sindirim sağlığının ve genel içsel sağlığın korunmasına yardımcı olduğu açıktır. Bu nedenle üreticilerin, tüketicilerin aradığı  sindirim sağlığı faydalarını sağlamak adına, BENEO'nun Orafti ® İnülin ve Oligofruktoz bileşenlerini yiyecek ve içecek ürünlerine entegre etme şansları var. Tüketiciler, kahvaltılarını sindirim sağlığını en çok destekleyen yiyecekleri yemek için tercih edilen öğün olarak görürler. . Bu nedenle, sabahları bir kase mısır gevreğindeki sadece birkaç gram hindiba kökü lifi ve yine kuşluk vakti atıştırmalıklarındaki veya hazır kahvelerindeki ikinci bir miktar, tüketicilerin tercih ettikleri bu zaman diliminde istedikleri etkiyi yaratabilir. 
 
Buna paralel olarak, BENEO-Teknoloji Merkezindeki ekip, lif bakımından zengin, kan şekeri seviyesini dengede tutarken sindirim sağlığını destekleyen bir prebiyotik hazır kahve içeceği de üretti.   

BENEO-Teknoloji Merkezi'nde yenilik getirme arayışı içinde olan üreticilere yönelik, ilave sağlık faydaları için prebiyotik hindiba kökü lifleri Orafti ®İnülin ve Oligofruktoz'u içeren  geniş bir yelpazede içilebilir ve yenebilir ürün fikirleri mevcuttur.  

Güncel araştırma sonuçları ve piyasa bilgisi, sindirim sağlığının hem tüketiciler hem de benzer şekilde yiyecek ve içecek üreticileri için artan bir ilgi alanı olduğunu göstermektedir . Dengeli bir mikrobiyotayı sürdürmenin ve bunun sonucunda sağlıklı bir sindirim sistemi ve genel refah sağlamanın önemi, önümüzdeki aylarda ve yıllarda en yüksek öncelikli ve üzerinde daha fazla yoğunlaşılacak bir alan olmaya devam edecektir. Bu nedenle, bu tür bileşenleri kullanarak geliştirilen ürünler, üreticilerin uzun vadeli sindirim sağlığını teşvik etmelerine, içsel sağlık için tüketici taleplerini karşılamalarına ve sonuç olarak rekabet sürecinde bir adım önde olmalarına yardımcı olabilir. 

BENEO ve bileşenleri hakkında daha fazla bilgi için www.beneo.com ve www.beneonews.com @_BENEO  LinkedIn: www.linkedin.com/company/beneo  ziyaret edilebilir.