Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı, Neonatoloji (Yenidoğan) Uzmanı Doç.Dr. Aydın Erdemir, Rotavirus Enfeksiyonu ve Aşısı dikkat çekti. Dr. Erdemir, “Aşılama, şiddetli rotavirüs hastalığı sıklığı üzerinde önemli derecede etkisi olabilecek tek kontrol yöntemidir” dedi.

Rotavirüs mikrobunun erken çocukluk döneminde şiddetli gastroenteritin en sıkgörülen sebebi olduğunu belirten Dr. Erdemir, “İshal, kusma, nadiren ateş ileseyreder. Şiddetli su kaybına yol açarak ölüme neden olabilmektedir. Belirtilervirüs vücuda alındıktan 1-3 gün sonra ortaya çıkar. Genelde kış aylarındagörülmektedir. Hastalık son derece bulaşıcıdır. Bulaşma, virüs bulaşmışeşyalara dokunma, ardından el ağız teması, hapşırık aksırık ile etrafa yayılanvirüsün solunum ile alınması, virüs bulaşmış yiyecek ve içeceklerin alınmasıile olabilmektedir. Sıklıkla okul-kreş gibi toplu yaşanan yerlerde salgınlaraneden olmaktadır. Böyle salgınlardan korunmak için el yıkama çok önemlidir.Virüs dışkıda 15 güne kadar atılabilmektedir. İshal ortalama 6-7 gün devameder, dışkı sık ve çok suludur. Bu belirtileri olan çocuklarda tanı dışkıörneğinin laboratuvarda incelenmesi ile konur. Çocuk yeniden rotavirüse maruzkaldığında yeniden hastalanabilmekte ancak bulgular daha hafif seyretmektedir.Anneden geçen antikorların koruyuculuğu nedeni ile anne sütü ile beslenen bebeklerdaha az hasta olmaktadır” dedi.

Tedavide anahedef, sıvı kaybını önlemek için ağızdan yeterli sıvı alınmasını sağlamanınönemine dikkat çeken Dr. Aydemir, ‘Antibiyotik kullanılmamalıdır. Eczanelerdesatılan bazı sıvı elektrolit çözeltileri kullanılabilir. Tedavide ishaldurdurucu ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır. Yoğurt, pirinçli yoğurtçorbaları, patates ve muz gibi ishale uygun besin maddeleri, bebeklerde annesütü ve eğer gerek görülürse özel ishal mamaları verebilir. Su kaybı olan vekusan hastalarda hastaneye yatırılarak damardan sıvı desteği yapılabilmektedir.Aşılama, şiddetli rotavirüs hastalığı sıklığı üzerinde önemli derecede etkisiolabilecek tek kontrol yöntemidir. Rotavirüs aşısının 1990’lı yıllarda yan etkiolarak invajinasyon (barsak düğümlenmesi) yaptığı, fakat bunun daha çok 8 aydanbüyük çocuklarda görüldüğü saptanmıştır. Aşının en etkili olduğu ve yan etkininen az olduğu dönemin ilk 6 ay olduğu görülmüştür. Bu dönemde yapılan aşılarınbarsak düğümlenmesine yol açmadığı kanıtlanmıştır. Rotavirüs aşısı rutin olarakyapılan ülkelerde hastalığa bağlı hastaneye yatışlar ve ölümler ciddi orandaazalmıştır. Aşıya ideal olarak 2. veya 3. ayda başlanmalıdır. En geç 3.5aylıkken ilk dozun yapılması önerilmektedir. Aşı ağız yolu ile uygulanmaktadır.Aşıdan sonra bebek hemen beslenebilir. Diğer aşılarla birlikte yapılabilir. Aşıuygulandıktan sonra bebek kusarsa aşının tekrarlanmasına gerek yoktur. İçeridekalan miktar koruyuculuk için yeterlidir’ diye konuştu.

Dr. Aydemir,şunları söyledi ; ‘ÜlkemizdeRotarix ve Rotateq diye 2 çeşit aşı bulunmaktadır. Rotarix 2 doz, Rotateq 3 dozolarak uygulanmaktadır. 1 ay veya 2 ay aralıklarla uygulanabilmektedirler.Nadiren aşı sonrası bulantı, kusma, burun akıntısı, öksürük, allerji gibi yanetkiler görülebilmektedir. Bağışıklık sisteminde doğuştan veya sonradanbozukluk olan, bağışıklık sistemini zayıflatan ilaç kullanan, ya da bağışıklıksisteminde problem olanlarla yakın temasta olanların aşıyı yaptırmamaları,öncesinde doktorları ile görüşmeleri gerekmektedir’ diye konuştu.

Kaynak; ED Danışmanlık  (edtanitim@gmail.com)